Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Miasto Gliwice
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Gmina Kozy
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-12-07

Nabory wniosków w II i III osi priorytetowej Interreg Polska - Słowacja zakończone

W dniu 30 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Zrównoważony transport transgraniczny celu szczegółowego Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego oraz dla trzeciej osi priorytetowej Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

promocja EWT