Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 EUWT TRITIA z o.o.
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Gmina ?lemie?
 Miasto Ustro?
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  EUREGIO PL - CZ
 Nadle?nictwo Wis?a
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
2016-12-07

Nabory wniosków w II i III osi priorytetowej Interreg Polska - Słowacja zakończone

W dniu 30 listopada 2016 r. zakończył się nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Zrównoważony transport transgraniczny celu szczegółowego Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego oraz dla trzeciej osi priorytetowej Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

promocja EWT