Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Miasto Katowice
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Powiat ?ywiecki
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT