Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Gmina Istebna
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Nadle?nictwo Wis?a
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Gmina ?lemie?
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT