Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Istebna
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Miasto Katowice
 Nadle?nictwo Wis?a
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Gmina Strumie?
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Krzy?anowice
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT