Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Nadle?nictwo Wis?a
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Gmina ?lemie?
 Gmina Krzy?anowice
 Gmina Kozy
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
 Powiat Raciborski
 Gmina Wilamowice
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT