Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Powiat Cieszy?ski
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
  EUREGIO PL - CZ
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 EUWT TRITIA z o.o.
 Gmina Strumie?
 Gmina ?odygowice
 Gmina Wilamowice
 Miasto Petrvald
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
2016-12-29

Nowe mikroprojekty na polsko-czeskim pograniczu

20 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Silesia wybrano 33 mikroprojekty.

Polscy wnioskodawcy będą realizowali 15 z nich (na łączną kwotę 295 941,44 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a czescy - 18 (na łączną kwotę 277 487 euro z EFRR).promocja EWT