Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat Cieszy?ski
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Nadle?nictwo Wis?a
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Zamek Cieszyn
 Powiat Raciborski
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
2016-12-29

Nowe mikroprojekty na polsko-czeskim pograniczu

20 grudnia 2016 roku na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego w Euroregionie Silesia wybrano 33 mikroprojekty.

Polscy wnioskodawcy będą realizowali 15 z nich (na łączną kwotę 295 941,44 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a czescy - 18 (na łączną kwotę 277 487 euro z EFRR).promocja EWT