Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Powiat Raciborski
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Powiat ?ywiecki
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Zebrzydowice
 EUWT TRITIA z o.o.
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Gmina ?odygowice
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Miasto Petrvald
promocja EWT