Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat Cieszy?ski
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Gmina Istebna
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Zamek Cieszyn
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Powiat ?ywiecki
  System informacji o jako?ci powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w  rejonie ?l?ska i Moraw (air-silesia)
 Gmina ?odygowice
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
promocja EWT