Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  EUREGIO PL - CZ
 Powiat ?ywiecki
 Gmina Krzy?anowice
  Infotur 3
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 EUWT TRITIA z o.o.
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
promocja EWT