Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Gmina ?lemie?
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Miasto Gliwice
  EUREGIO PL - CZ
 Powiat Cieszy?ski
 Nadle?nictwo Wis?a
promocja EWT