Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Powiat ?ywiecki
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
promocja EWT