Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Nadle?nictwo Wis?a
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Gmina Istebna
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Miasto Gliwice
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
2016-12-20

Oferta pracy w programie Interrreg Europa

Sekretariat programu Interreg Europa poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. polityki. Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za udzielanie wsparcia aplikantom i partnerom, w tym partnerom wiodących w prawidłowej realizacji zatwierdzonych projektów, przyczyniając się jednocześnie do wdrażania platform learningowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu.promocja EWT