Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzy?anowice
 Gmina Krzanowice
 Powiat Cieszy?ski
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Gmina Strumie?
 Miasto Katowice
  Infotur 3
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
  Jedno miasto - jedna kultura
 Powiat Raciborski
 Miasto Gliwice
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
2016-12-20

Oferta pracy w programie Interrreg Europa

Sekretariat programu Interreg Europa poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. polityki. Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za udzielanie wsparcia aplikantom i partnerom, w tym partnerom wiodących w prawidłowej realizacji zatwierdzonych projektów, przyczyniając się jednocześnie do wdrażania platform learningowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu.promocja EWT