Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Powiat ?ywiecki
 Zamek Cieszyn
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Powiat Cieszy?ski
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Miasto Gliwice
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Gmina Kozy
2016-02-24

Formularz oferty współpracy (Interreg Polska – Słowacja)

W związku z wdrażaniem Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza oferty współpracy dla projektów planowanych do realizacji w ramach Programu.

Formularz skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców poszukujących partnerów projektowych.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: bganczarczyk@slaskie.pl oraz etrzebuniak@slaskie.pl.promocja EWT