Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina ?odygowice
 EUWT TRITIA z o.o.
  Jedno miasto - jedna kultura
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Powiat ?ywiecki
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
2016-02-24

Formularz oferty współpracy (Interreg Polska – Słowacja)

W związku z wdrażaniem Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza oferty współpracy dla projektów planowanych do realizacji w ramach Programu.

Formularz skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców poszukujących partnerów projektowych.

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: bganczarczyk@slaskie.pl oraz etrzebuniak@slaskie.pl.promocja EWT