Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Gmina Krzanowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Gmina ?lemie?
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Zamek Cieszyn
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
2015-09-24

Formularz oferty współpracy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Formularz oferty współpracy/partnerstwa skierowany jest do wszystkich potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Interreg V-A RCz-PL i poszukujących partnerów projektowych.

Przesłane formularze opublikowane zostaną m.in. na stronie http://ewt.slaskie.pl/newscat/22

Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mjasek@slaskie.pl oraz mdrozdz@slaskie.pl.promocja EWT