Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
  Infotur 3
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Krzanowice
 Powiat ?ywiecki
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
  Jedno miasto - jedna kultura
 Miasto Petrvald
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
promocja EWT