Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Kozy
 Powiat ?ywiecki
 Miasto Gliwice
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Powiat ?ywiecki
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P

Program Region Morza Bałtyckiego

Program Region Morza Bałtyckiego  2007-2013 (BSR) opiera się na doświadczeniach dwóch poprzednich programów wspierających współpracę transnarodową w regionie Morza Bałtyckiego – Inicjatywy Wspólnotowe „INTERREG II C”  (1997-1999) i „Program Sąsiedztwa INTERREG III B” (2000-2006).

Najważniejszym celem strategicznym programu jest wsparcie rozwoju zrównoważonego, konkurencyjnego i terytorialnie zintegrowanego regionu Morza Bałtyckiego poprzez łączenie potencjałów ponad granicami. Tym samym program realizuje cele zawarte w strategiach z Lizbony i Göteborga.promocja EWT