Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat Cieszy?ski
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
  EUREGIO PL - CZ
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Nadle?nictwo Wis?a
promocja EWT