Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Gmina Zebrzydowice
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Miasto Katowice
 Gmina Wilamowice
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Gmina Krzanowice
  PROSPECTS: Perspektywy rozwoju przedsi?biorczo?ci i nowych M?P

POWT RCz - RP 2007-2013

 

Program Operacyjny Współpracy Trangranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy - Polska,  który był realizowany w latach 2004-2006.

 

Głównym celem jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko-polskiego pogranicza.

Chodzi przede wszystkim o:

  • wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych,
  • wspólną ochronę bogactwa przyrody,
  • rozwój ruchu turystycznego,
  • tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju.

 promocja EWT