Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Jedno miasto - jedna kultura
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Istebna
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Gmina Kozy
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Gmina ?lemie?
 Uniwesytet ?l?ski w Katowicach, Wydzia? EtnologiiI Nauk o Edukacji w Cieszynie AKCENT@COM
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Gmina Zebrzydowice

POWT RCz - RP 2007-2013

 

Program Operacyjny Współpracy Trangranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy - Polska,  który był realizowany w latach 2004-2006.

 

Głównym celem jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko-polskiego pogranicza.

Chodzi przede wszystkim o:

  • wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych,
  • wspólną ochronę bogactwa przyrody,
  • rozwój ruchu turystycznego,
  • tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju.

 promocja EWT