Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  EUREGIO PL - CZ
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Strumie?
 EUWT TRITIA z o.o.
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Gmina Zebrzydowice

Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez beneficjentów z województwa śląskiego w ramach Programu dla Europy Środkowej.promocja EWT