Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Powiat Cieszy?ski
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Krzanowice
 Gmina Zebrzydowice
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Miasto Ustro?
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Rudzki Inkubator Przedsi?biorczo?ci sp. z o.o. w Rudzie ?laskiej ICHNOS Plus: Innowacje i zmiany - sie? dla lokalnych okienek przedsi?biorczo?ci

Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez beneficjentów z województwa śląskiego w ramach Programu dla Europy Środkowej.promocja EWT