Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Miasto Ustro?
 Powiat ?ywiecki
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Miasto Petrvald
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 EUWT TRITIA z o.o.
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
  Infotur 3
 Powiat Cieszy?ski
  Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposa?enie i doskonalenie dzia?a? s?u?b kryzysowych
promocja EWT