Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Gmina Kozy
 ?l?ski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Cz?stochowie, Oddz. Zamiejscowy w Katowicach
 Gmina Cieszyn REVITALPARK 2010
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Zebrzydowice
 Powiat Cieszy?ski
 Gmina ?odygowice
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Zebrzydowice
 Gmina Istebna
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
promocja EWT