Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
  EUREGIO PL - CZ
 Gmina Kozy
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Nadle?nictwo Wis?a
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Powiat Raciborski
promocja EWT