Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Wilamowice
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 EUWT TRITIA z o.o.
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Zamek Cieszyn

Ważne dokumentypromocja EWT