Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat ?ywiecki
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Zebrzydowice
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Powiat Cieszy?ski

Ważne dokumentypromocja EWT