Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Powiat ?ywiecki
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE

Ważne dokumentypromocja EWT