Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Miasto Katowice
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach
  e-CREATE: Szlaki Kulturowe Przedsi?biorczo?ci i Rozwoju Technologicznego
 Gmina Wilamowice
  ACT CLEAN: Dost?p do technologii i wiedzy w zakresie Czystszej Produkcji w Europie Centralnej
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej

Ważne dokumentypromocja EWT