Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
  LONGLIFE INVEST: Budowa akademika przy Uniwersytecie K?ajpedzkim jako implementacja litewskiego projektu pilota?owego LONGLIFE
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Gmina Strumie?
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Gmina ?lemie?

Ważne dokumentypromocja EWT