Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 ?l?skie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemys?u Lotniczego sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Powiat Raciborski
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Strumie?
 Gmina Krzy?anowice Kultura, rekreacja i sport na pograniczu czesko-polskim
  Po ?ladach ?w. Jana Sarkandra
 Gmina Krzy?anowice Po??czenie przygranicznych miejscowo?ci Pist (CZ) - Boles?aw (PL) w ramach poprawy dost?pno?ci obszaru pogranicza.
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Stowarzyszenie 'Region Beskidy' w Bielsku-Bia?ej,
 Gmina Krzanowice
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
promocja EWT