Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  EUREGIO PL - CZ
 Zamek Cieszyn SEE: Dziel?c si? do?wiadczeniami Europy - polityki, innowacja i design
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
  COHIBA: Kontrola substancji niebezpiecznych w regionie Morza Ba?tyckiego
  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Powiat Raciborski
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Powiat Cieszy?ski
promocja EWT