Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Powiat Raciborski
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Gmina Krzanowice
 Powiat ?ywiecki
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY Przegl?d Filmowy Kino na Granicy 2010-2012
 Gmina Krzy?anowice Budowa ?cie?ki rowerowej Hat (CZ) - Krzy?anowice (PL)
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Obszar aktywny gospodarczo - czesko-polskie pogranicze
 Zamek Cieszyn
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ADAPT2DC: Adaptacja do zmian demograficznych
 Gmina ?odygowice
promocja EWT