Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Cz?stochowie GreenITNet: Zielona sie? IT w Europie
 Powiat Cieszy?ski
 Gmina Zebrzydowice
  CE-Ageing Platform: Platforma wiedzy nt. starzej?cego si? spo?ecze?stwa Europy ?rodkowej
 Regionalna Izba Handlu i Przemys?u w Bielsku-Bia?ej Sie? przedsi?biorczo?ci bez granic
 Powiat Raciborski
  Odwied? s?siada - uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza
 Zespol Szkolno-Przedskolny im. Or?a Bia?ego w ?ywcu
 Polski Klub Ekologiczny, Ko?o Miejskie w Gliwicach
 Stowarzyszenie KULTURA NA GRANICY 11. Przegl?d filmowy Kino na Granicy
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej I3SME: Wdra?anie innowacji w sektorze M?P
 Gmina ?lemie?
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Uniwersytet ?l?ski w Katowicach Kolorowe ?cie?ki Euroregionu
 Miasto Petrvald
promocja EWT