Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
 Zamek Cieszyn
  EUREGIO PL - CZ
  REURIS: Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Raciborzu Czesko-polskie centrum leksykograficzne
 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Powiat ?ywiecki
 Gmina Zebrzydowice
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej

Rozporządzeniapromocja EWT