Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

  Czesko polskie pogranicze - Poprawa bezpiecze?stwa
 Powiat ?ywiecki
 Gmina Krzy?anowice
 Miasto Gliwice
 Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach
 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Bia?ej
 Powiat Raciborski
  PLASTiCE: Innowacyjne dzia?ania na rzecz tworzyw sztucznych przyjaznych ?rodowisku
 Gmina Wilamowice
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Rozporządzeniapromocja EWT