Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności
Samorząd Województwa Śląskiego

Europejska Współpraca
Terytorialna
w województwie śląskim na lata 2007-2013

Galeria projektów EWT

 Gmina Cieszyn SportMost - Most Sportowy
 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia?ej
 Gmina Strumie?
 Powiat Cieszy?ski
 Powiat ?ywiecki
 Gmina Cieszyn SportPark - Park Sportowy
 Gmina Krzanowice ?cie?ka rowerowa Kobe?ice - Krzanowice
 Urz?d Miasta B?dzin ACT4PPP: Mi?dzynarodowe Dzia?ania na Rzecz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  Rewitalizacja granicznej rzeki Olza
 Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia?ej Medi@TIC: Polityki regionalne na rzecz spo?ecze?stwa informacyjnego i rozwoju bran?y ICT w sektorze audiowizualnym
 Gmina Wilamowice
  Polepszenie dost?pno?ci komunikacyjnej na pograniczu polsko-s?owackim
Mapa Projektów EWT w województwie śląskim
Śląskie europejskie od świtu do zmierzchu - film promujący
promocja EWT